فینگرفود
2017/01/07
تيراميسو
2017/01/04

چيزكيك

چیزکیک


اين دسته از دسرها كه ماده اوليه اصلي شون پنيره در دو مدل تنوري و يخچالي قابل عرضه مي باشند

دسته چيزكيك هاي تنوري(يعني چيزكيك هاي كه بجز پنير حاوي تخم مرغ و فاقد ژلاتين هستند و در فر پخته مي شوند) شامل:

 • چيزكيك نيويوركي
 • چيزكيك ژاپني
 • چيزكيك پولكا دات
 • چيزكيك كدوحلوايي
 • چيزكيك با بلو چيز و كرم مخصوص
 • چيزكيك انجير
 • چيزكيك كارامل
 • چيزكيك باتراسكاچ و گردو
دسته چيز كيك هاي يخچالي( كه معمولا فاقد تخم مرغ و حاوي ژلاتين بوده و بدون عمليات حرارتي و با عمليات سردخانه گذاري يا نگهداري در يخچال اماده مي شوند) شامل:
 • چيزكيك بلك فارست
 • چيزكيك يخچالي با سابايون
 • چيزكيك مارس
 • چيزكيك تمشك
 • چيزكيك بيكوسسن اورئو يا نگرو
 • چيزكيك بستني
قابل توجه است كه تمام چيزكيك ها قابليت عرضه به صورت تك نفره وچندنفره را دارا مي باشند.

برخی از نمونه کارها